Nieuws

Nieuwe mijlpaal in bouw stormvloedkering Nieuwpoort

Gepubliceerd op 15 september 2021 door Charlotte Devriendt

De stormvloedkering krijg meer en meer vorm. Het betonnen landhoofd op linkeroever is klaar, het landhoofd op rechteroever is volop in aanbouw in de bouwkuip. Op zondag 19 september start de aannemer met de voorbereidende werken voor het neerlaten van de betonnen drempel tussen de twee oevers. De aannemer zal de eerste fase van deze werken uitvoeren tussen 19u en 7u , zodat er overdag een volledige doorgang (35m) blijft voor de scheepvaart.

In de drempel komt uiteindelijk het keerlichaam te liggen. Vooraleer dat kan gebeuren is er nog heel wat voorbereiding nodig: baggeren en plaatsen van bodembescherming, damwanden en berlinerwanden. Het effectief plaatsen van de drempel gebeurt pas in 2022. Daarna wordt de drempel nog gefixeerd en wordt de aansluiting met de landhoofden gerealiseerd. Gedurende de voorbereidende werken dit najaar, zal er regelmatig beperkte doorgang of stremming zijn in de vaargeul voor de vaarweggebruikers. Deze hinder zal van fase tot fase verschillen.

Fase 1: baggeren van een zinksleuf

Op 19 september start de aannemer met baggerwerken. Dat gebeurt vanop een ponton met een graafkraan. Het ponton zal samen met een splijtbak in de vaargeul liggen, tussen de bouwkuip op rechteroever en het betonnen landhoofd op linkeroever. 

We voeren de werken uit tussen 19u en 7u. Telkens van zondagavond tot en met vrijdagochtend. Op die manier heeft de scheepvaart overdag, tussen 7u en 19u, de volledige doorvaartbreedte van 35 meter ter beschikking.

Bij goed weer duurt deze eerste fase tot en met 15 oktober 2021.

Impact voor de scheepvaart

  • Volledige doorvaartbreedte (35 meter):

    • van maandag tot en met donderdag, telkens van 7u tot 19u

    • van vrijdag 7u tot en met zondag 19u

  • Volledige stremming:

    • van zondagavond tot en met vrijdagmorgen, telkens van 19u tot 7u

  • Lichten op rood bij volledige stremming van de vaargeul. 

  • In geval van calamiteit is de aannemer bereikbaar op VHF 17.

Meer over de stormvloedkering

Blijf op de hoogte

We vinden het belangrijk om de vaarweggebruikers  correct en tijdig op de hoogte te brengen van de beperkte doorgang in de vaargeul. Vanaf 10 september zullen we wekelijks een ‘Vaarinfo Stormvloedkering Nieuwpoort’ uitsturen. Daarin zal de situatie voor de daaropvolgende week toegelicht worden. Inschrijven voor deze wekelijkse update kan via onderstaande knop. De update zal telkens in het Nederlands en in het Engels opgemaakt worden. 

Naast inschrijven op de wekelijkse update via e-mail raden we de vaarweggebruikers ook aan om de app ‘Stormvloedkering Nieuwpoort’ te downloaden. Je kan de app zo instellen dat je bij elke wijziging aan de doorvaartbreedte een pushbericht ontvangt. Op die manier ben je op elk moment op de hoogte van voorziene maar ook van onvoorziene wijzigingen in de situatie. Op de app vind je naast info over hinder of stremming ook gegevens over het getij, de wind en de golfhoogte.  

Inschrijven Vaarinfo Stormvloedkering Nieuwpoort

Gerelateerd nieuws

Kust
Kust
Kust

Werken bij MDK

Loodswezen
Loodswezen
Loodswezen
Vloot
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier