45.500 uitgaande facturen digitaal

Zohra El Baroudi (facturatie) en Sandra De Canck (directeur klanten)

Zohra El Baroudi (facturatie) en Sandra De Canck (directeur klanten)

Sinds 1 januari 2017 worden de jaarlijks 59.000 loodsbriefjes volledig digitaal verwerkt via de nieuwe LIS-app. De interne verwerking van deze gegevens gebeurt automatisch waardoor het facturatieproces sneller verloopt.

Een logisch vervolg was om de facturen ook digitaal te versturen naar de klanten. In maart 2017 zette het Vlaams LOODSWEZEN dan ook de stap naar een volledig digitale afhandeling van de facturen.

Dit betekent enerzijds een efficiëntiewinst maar anderzijds een belangrijke papier- en kostenbesparing . We danken alle klanten om deze stap voor ons mogelijk te maken.

Haven van Oostende als bron van ervaring voor kustloods in stage!

2017 05 09 Le Soleal 01

Op dinsdag 9 mei 2017 ontving de haven van Oostende het eerste cruiseschip van het seizoen. LE SOLEAL meldde zich omstreeks 10.00 uur aan ter hoogte van het WANDELAAR Pilot Station. Kustloods kapt. Patrick Mahieu nam dit schip voor zijn rekening. Kustloods in stage kapt. Koenraad Rubben vergezelde de loods in het kader van zijn uit te voeren studiereizen. Deze studiereizen hebben tot doel kennis en ervaring mee te geven aan de leerling-loodsen. Het cruiseschip lag veilig tegen de kaai om 11.20 uur en diende ’s avonds om 18.30 uur al opnieuw te vertrekken richting Amsterdam.

CEO Havenbedrijf Antwerpen maakt loodsreis op de Schelde

METADATA-START

Op 25 april 2017 werd Jacques Vandermeiren (CEO Havebedrijf Antwerpen) door de redeboot DEURLOO aan boord gebracht van de LIBERTAS H, een containerschip varend voor MSC. Hij werd vergezeld door Marc Beerlandt (CEO MSC Belgium), Rob Smeets (COO ai Havenbedrijf Antwerpen) en Yves Goossens (algemeen directeur Vlaams LOODSWEZEN). Kapt. Jo Caramin (rivierloods) loodste het schip vlot en veilig van Vlissingen naar het Deurganckdok.

Enkele foto’s via deze link.

Loodsenvervoer in de Gentse kanaalzone schakelt hybride!

2017 04 21 taxi Gent 01

Sinds kort is het contract voor het vervoer van de loodsen over de weg tussen de loodsstations, sluizen en schepen vernieuwd. Het bedrijf dat nu het vervoer verzorgt voor de kanaalloodsen in de Gentse regio en op het traject Vlissingen-Gent, koos voor hybride wagens. Op deze manier komen zij tegemoet aan de belangrijke bezorgdheid van het LOODSWEZEN om inspanningen te leveren voor het milieu. Deze nieuwe wagens stoten gemiddeld heel wat minder CO2 uit. Door de hybride technologie is ook het brandstofverbruik verder gereduceerd. Terwijl het goederentransport via vrachtwagens in de haven van Gent sterk daalde, ten voordele van de binnenvaart, draagt het Vlaams LOODSWEZEN op deze wijze zelf haar steentje bij. Het loodsentransport in de Gentse kanaalzone staat jaarlijks voor 395.000 km.

Daarenboven wordt voor het loodsentransport gewerkt met een volgeautomatiseerde sturing en registratie op basis van de nieuwe LISapp (Loodswezen Informatie Systeem). Dankzij deze applicatie kunnen de nodige gegevens snel en eenvoudig uitgewisseld worden vanaf een smartphone.

Zie ook het nieuwsitem van het Havenbedrijf Gent door hier te klikken.

Meer foto’s via deze link.

SOLOS-overleg vervrouwelijkt!

2017 04 05 SOLOS front

Op 5 april 2017 kwam het Samenwerkend Overleg Loodsdiensten Scheldemonden (SOLOS) samen in Gent. De agendapunten waren onder andere de financiële kant van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2015 en een aantal eerder operationele punten aangebracht door beide loodsdiensten. Deze laatste betroffen onder andere het LIS-management, het dynamische kielspelingproject en de buitennormale transporten.

Tijdens de vergadering werd aan Vlaamse zijde de nieuwe delegatie voorgesteld. Naast Yves Goossens en Herman Van Driessche maakte Astrid Lammens (financieel directeur Vlaams LOODSWEZEN) haar intrede. Dirk Vanhee, die sinds 1996 de Vlaamse secretaris is, werd opgevolgd door Daphne Vanhoucke (manager beleidsondersteuning & communicatie Vlaams LOODSWEZEN). Dirk Vanhee kreeg begin 2017 een ruimere rol toegewezen binnen de cluster personeel & organisatie, bovenop zijn verantwoordelijkheden als secretaris van de sociale overlegorganen binnen het Vlaams LOODSWEZEN.

Beide voorzitters dankten Dirk Vanhee zeer nadrukkelijk voor al zijn jaren als Vlaams secretaris. De door de jaren heen opgebouwde bijzondere kennis van de materie en de snelheid waarmee hij elk detail uit zijn geheugen kon boven halen, waren kenmerkend. Het Vlaams LOODSWEZEN zal echter, ondanks de nieuwe uitdagingen die hem te beurt vallen, nog steeds op Dirk Vanhee kunnen rekenen voor een aftoetsing rond SOLOS-materies. Vanaf de volgende door Vlaanderen voorgezeten vergadering neemt Daphne Vanhoucke de functie van secretaris op.

Het SOLOS heeft tot doel de verregaande samenwerking tussen de beide loodsdiensten te bevorderen om een optimale, veilige en vlotte dienstverlening te garanderen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs in het Scheldegebied. Deze samenwerking wordt geregeld via de samenwerkingsovereenkomst die minister Ben Weyts afsloot met het Nederlands Loodswezen op 24 december 2015. Het alternerend voorzitterschap wordt opgenomen door kapt. Fred Kuipers (Voorzitter Nederlands Loodswezen – regio Scheldemonden) en kapt. Yves Goossens (algemeen directeur Vlaams LOODSWEZEN).

Foto achteraan van links naar rechts: Dirk Vanhee (Vl.), Cees Stam (Nl.), Fred Kuipers (Nl.), Ferry de Vos (Nl.), Bastiaan Bijvank (Nl.), Herman Van Driessche (Vl.)
Foto vooraan van links naar rechts: Astrid Lammens (Vl.), Daphne Vanhoucke (Vl.), Yves Goossens (Vl.), Bram Jobse (Nl.)

Opleiding nieuwe loodsen op “full ahead”!

2017 03 23 leerling loodsen 1

In september 2016 startte de nieuwe lichting loodsen aan hun opleidingsjaar. Ondertussen hebben ze al heel wat lessen achter de rug. De leerlingloodsen krijgen zowel theoretische als praktische lessen. Kapt. Yves Schnabel, die rivierloods is en hydrografie doceert, heeft er alvast zijn tafel mee vol. Op de simulatoren in de Hogere Zeevaartschool werken kapt. Bart Fonteyne en kapt. Peter Thys, beiden lesgevers simulator, de manoeuvreer- en navigeervaardigheden van de toekomstige zeeloodsen dan weer bij. Ook de simulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout zijn een druk bezochte plaats.

Zie ook de website van LOODSWEZEN voor enkele foto’s.

Eedaflegging als afsluiter van een intensief jaar!

2016 08 31 eedaflegging loodsen (26)

Op woensdag 31 augustus 2016 legden 5 leerlingloodsen de eed af in handen van kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van MDK, waarna zij van kapt. Yves Goossens, algemeen directeur LOODSWEZEN, als aandenken aan dit moment een loodspenning met hun persoonlijk nummer overhandigd kregen.

Na een jaar opleiding en talrijke proeven en examens werden kapiteins Frederick Coninx, Christophe De Burggrave, Dagobert De Grave, Tanguy D’Hoore en Wannes Vandervorst hiermee formeel loods. Kapt. Yves Goossens benadrukte in zijn speech dat de toekomst van LOODSWEZEN sterk zal bepaald worden door haar openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid, toevallig ook de waarden van de  Vlaamse Overheid. Verder gaf hij ook nog het belang mee van de loods voor de kapiteins die zij adviseren en die niets minder verwachten dan een veilige transit naar de kaai of de zee. Maar evenzo het belang van de loods en LOODSWEZEN voor de scheepvaart en de havens die de economische motor zijn van Vlaanderen en Europa. Hij bedankte havenkapt-cdt Dirk Vernaeve, die het Gentse havenbedrijf vertegenwoordigde, voor de gastvrijheid van zijn haven en het ter beschikking stellen van het ontvangstcentrum voor deze gelegenheid. Verder richtte hij nog een persoonlijk woord tot elke leerlingloods.

Kapt. Jacques D’Havé benadrukte in zijn speech het belang van de eed die de geslaagde leerlingloodsen bij hem aflegden en feliciteerde hen ook met de nieuwe, bijzonder belangrijke stap in hun loopbaan.

Na de eedaflegging vond een kleine receptie plaats, waar nagepraat werd met de loodslesgevers kapiteins Tom Van Holsbeke (reglementen), Bart Fonteyne (simulator), Peter Goossens (vaarwaters) en Manuel Walgraeve (o.a. hydrografie). Ook kapt. Erika De Saedeleer (coördinator opleidingen) en andere leden van het LOODSWEZEN-managementteam waren vanzelfsprekend aanwezig. Kapt. Fred Kuipers (voorzitter van het Nederlands loodswezen regio Scheldemonden) belichaamde de Nederlandse delegatie en bracht een kleine attentie mee voor alle nieuwe loodsen.

Het mooie weer en zeker ook de aanwezigheid van de partners van de nieuw-beëdigde loodsen zorgden voor een los en sfeervol afsluitend moment op het terras van het havenontvangstcentrum.

De beelden vindt u hier.

Leiding van LOODSWEZEN dab en VLOOT dab

Vanaf 1 april 2016 wordt Yves Goossens aangesteld als algemeen directeur van LOODSWEZEN dab.

Etienne Van Aerschot, die de leiding het voorbije jaar ad interim waarnam, zal als nautisch dienstchef de verantwoordelijkheid opnemen voor de kust- en kanaalloodsen (Gent – Zeebrugge).

Eric Poirier blijft als overkoepelend operations manager de volledige operationele werking aansturen.

Herman Van Driessche zal als directeur nautische zaken worden toegevoegd aan LOODSWEZEN dab.

Yves Goossens en Herman Van Driessche worden bij de VLOOT dab vervangen door respectievelijk de heren Johan Onraedt en Frank Aerssens.

MDK op de Vlaamse Havendag

Op zondag 20 september is er opnieuw een Vlaamse Havendag. MDK zal aanwezig zijn in de vier Vlaamse havens. Iedereen is van harte welkom.

Antwerpen

  • Aan het Kattendijkdok kan je een bezoek brengen aan het multifunctioneel vaartuig ZEESCHELDE. Dit schip wordt onder meer gebruikt voor het uitzetten van boeien op de Schelde.
  • In het Havencentrum in Lillo krijg je een simulatie te zien van een opvarend schip. Zo kom je te weten wat er allemaal bij komt kijken als een schip naar Antwerpen vaart.

Gent

  • Aan de Rigakaai kan je een bezoek brengen aan het schip TER STREEP. Dit schip wordt ingezet als hydrografisch vaartuig. Op de schip krijg je ook meer uitleg over de Vlaamse hydrografie.
  • In Zelzate kan je Uitkijk Zelzate bezoeken. Hier wordt de brug van Zelzate bediend.

Oostende

  • Aan Post Foxtrox kan je een bezoek brengen aan het schip ZEEHOND. Dit schip wordt onder andere ingezet als eerstehulpverlening op zee.
  • Aan Post Foxtrot zijn er ook rondvaarten met reddingsschip ORKA.
  • In de centrale tent op de oosteroever is er een presentatie van het agentschap MDK met aandacht voor de windmolenparken op zee.

Zeebrugge

  • In Zeebrugge kan je een bezoek brengen aan het schip SIMON STEVIN.

MSC ZOE, grootste containerschip ter wereld te Antwerpen

MSC ZoeOp 29 juli 2015 werd weer eens door het agentschap MDK geschiedenis geschreven voor de Antwerpse haven. Het grootste containerschip ter wereld de MSC ZOE (19.244 TEU) met een lengte van 395 m, een breedte van 59m en een diepgang van 15m is op 29 juli veilig naar het Deurganckdok geloodst ondanks een stevige wind die tot 7 bft toenam. Het was de ‘maiden trip’ van deze gigant en Antwerpen werd de eerste loshaven, waar 8000 containers gelost werden.

Aan een dergelijke reis gaan heel wat voorbereidingen vooraf. Zoals gebruikelijk geeft de GNA voorafgaandelijk haar toestemming op basis van een gedetailleerd scheepsdossier. Daarna wordt in samenwerking met de loodsen een vaarplan opgesteld. Gelet op de diepgang van het schip ( 15 m) werd ETA Wandelaar voorzien om 08u30 LT op 29 juli. Daar het schip vanaf de Golf van Biskaje op diesel moest varen in plaats van op heavy fuel wegens Europese milieu-eisen werd het spannend om deze ETA te halen. Uiteindelijk arriveerde het schip omstreeks 9u15 aan de Wandelaar. Met de tenderswath Wielingen van VLOOT werden twee zeeloodsen aan boord gebracht en ging het volle kracht richting Vlissingen.

Gelet op het groot aantal personen gebeurde in afwijking van de gebruikelijk procedure de loodswissel te Vlissingen met de tenderswath Westdiep.  Om exact 11u30 gingen dan 2 rivierloodsen ter hoogte van Vlissingen aan boord, gevolgd door een vijftiental genodigden. De reis verliep voorspoedig en uiteindelijk werd de bocht van Bath gerond omstreeks 14u15. De wind die tot dan WSW 4-5 was, trok aan en het werd uiteindelijk W7. Ter hoogte van Saeftinghe werd alles in gereedheid gebracht voor het aankomstmaneuver. Het was toen 14u35.

Eens de Europaterminal voorbijgevaren werd, werden sleepboten vastgemaakt met één sleepboot stand by om te duwen.

MSC ZoeOm 15u00 kwam het schip aan ter hoogte van het Deurganckdok en kon het zwaaimaneuver beginnen. De zeer krachtige westenwind was geen helpende factor, maar het zwaaimaneuver kon niettemin op een perfecte manier in de voorziene zwaaicirkel volbracht worden. Om 15u30 was het schip volledig gezwaaid en werd het  Deurganckdok ingevaren om er om 16u30 volledig af te meren.

Alle genodigden waren vol lof over de vakkennis van de loodsen. Ook Kapitein Domenico Pica, was onder de indruk van de kwaliteit. Hij sprak zelfs de woorden “the best pilots in the world” uit. Het is duidelijk dat een dergelijke prestatie pas mogelijk is door intensieve training en samenwerking vanwege alle diensten van het agentschap MDK dat hiermede nogmaals haar professionalisme toonde.