Strandsuppletie tussen Raversijde en Oostende-centrum

Nog vóór 1 juli worden op het strand tussen Raversijde en Oostende-Centrum voorbereidende werken uitgevoerd voor de grootschalige strandsuppletie die onmiddellijk na de zomervakantie gepland staat.

De afdeling KUST van de Vlaamse overheid (agentschap voor Maritieme Dienst-verlening en Kust) plant grootscheepse werken op het strand tussen Raversijde en Oostende-Centrum. In het kader van de voortgezette uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid dat de Vlaamse kust moet beschermen tegen zeer zware stormen, starten kort na de zomervakantie werken voor een grootschalige strandsuppletie waarbij ruim 1,65 miljoen kubieke meter zand op het strand wordt gespoten. Door de daaruit volgende verbreding en verhoging van het strand zal het veiligheidsniveau tegen zeer zware stormen aanzienlijk toenemen.

Nog vóór de zomervakantie wordt al een zinkerleiding gelegd. Deze komt ter hoogte van het Koningspark nabij de Venetiaanse Gaanderijen,  zowat loodrecht op de waterlijn. Het grootste gedeelte van de zinkerleiding, ruim 450 meter zal onder water liggen en dus niet zichtbaar zijn. Het zichtbare deel zal maximaal 30 meter landwaarts van de laagwaterlijn liggen. Het zal geen impact hebben op geplande evenementen en weinig hinder vormen voor strandgebruikers.

Rondom de stalen buizen wordt signalisatie voorzien. Om de veiligheid van de recreanten en badstrandbezoekers te garanderen stemt de afdeling KUST af met de Stad Oostende en haar veiligheids- en reddingsdiensten. Er is ook gerichte communicatie voorzien met de omwonenden en de lokale uitbaters, die men zal informeren over het tijdstip wanneer de leiding wordt aangevoerd en over de verdere planning van de werken.

Wat betreft de eigenlijke suppletiewerken wordt er gemikt op begin september voor de aanleg van de persleiding op het strand en de drijvende leiding op zee voor koppeling van een baggerschip. Medio september zouden de effectieve opspuitingen starten. Een eerste fase zou uitgevoerd worden vanaf het Koningspark tot aan de nieuwe westelijke havendam. Aansluitend wordt in het voorjaar 2014 het strand vanaf het Koningspark richting Mariakerke en Raversijde aangepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *