Groen licht voor de SIRIUS

3D tekening SiriusDe Vlaamse regering heeft op 19 december 2014 haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een nieuw multifunctioneel vaartuig voor de Noordzee. VLOOT heeft op 8 januari 2015 deze opdracht gegund aan de scheepswerf Socarenam s.a.s. uit Boulogne-sur-Mer.

De SIRIUS zal op termijn de ZEEHOND vervangen, die vanuit Oostende opereert op de Noordzee. De onderhoudskosten van het vaartuig stijgen sterk vanwege haar leeftijd en het schip voldoet niet meer aan de operationele noden en normen. Daarenboven kan de ZEEHOND slechts voor een te beperkt aantal taken ingezet worden. Rekening houdend met het te doorlopen traject en de bouwperiode verwacht VLOOT het vaartuig in 2016.

Het nieuwe vaartuig zal multifunctioneel inzetbaar zijn voor o.a. volgende activiteiten:

  • search & rescue en brandbestrijding
  • zeevisserijcontrole
  • olieveegoperaties in formatie met andere schepen
  • uitzetten en onderhouden van boeien
  • hydrografische en hydrologische metingen/peilingen op de Noordzee (indien noodzakelijk ook op de Schelde) en specifieke onderzoeksopdrachten
  • verruimde en structurele opleidingsmogelijkheden voor het Vlaams maritiem onderwijs
  • tal van andere opdrachten die passen in een toekomstgericht Noordzee- en havenbeleid, en een ruimere afstemming en efficiëntieverhogingen met de talrijke stakeholders, binnen en buiten het beleidsdomein, en de buurlanden mogelijk maken

De multifunctionaliteit van het vaartuig zal niet alleen leiden tot een kleinere en kostenefficiëntere vloot (lagere onderhoudskosten, hogere redundantie, hogere beschikbaarheid, …) maar het zal ook voldoen aan de strengste milieunormen en –wetgeving. Het vaartuig zal ca. 45 meter lang en 11 meter breed zijn. De investering bedraagt ca. 11 miljoen euro.

Het project sluit aan bij het beleid dat Vlaams minister Ben Weyts voert ten voordele van de ruimere toegankelijkheid van de havens, het vlot en veilig scheepvaartverkeer en de verdere efficiëntieverhoging binnen de Vlaamse overheidsrederij VLOOT. De SIRIUS moet daarenboven de opleidingsmogelijkheden voor het maritiem onderwijs sterk verruimen.

Het persbericht van de minister.

Enkele 3D-beelden van het vaartuig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *