Aantal storingen boeien op zee nog nooit zo laag als in 2014.

filerUrv8SZoals op de weg vormt de signalisatie op het water een cruciale factor in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer. De cijfers van 2014 tonen dat de uitval nog nooit eerder zo laag was: ze daalden verder met 46%.

Het aantal storingen varieert naargelang het gebied waarin de boeien en bakens zich bevinden. Uit de monitoring blijkt dat uitval in het Scheldegebied vooral veroorzaakt wordt door aanvaringen. In het kustgebied zijn storingen voornamelijk te wijten aan het wegdrijven van de boeien door sterke winden en stromingen of een falende ketting of lichten.

VLOOT besteedde de laatste jaren veel aandacht aan de optimalisatie van het beheer en het onderhoud van de vaarwegmarkering. Het is daarenboven opmerkelijk dat de daling gerealiseerd werd ondanks de toenemende maximale windsnelheden en het hoger aantal uitgezette boeien op zee (+ 15%).

Via gerichte monitoring werden de storingen beter onder controle gehouden en meer analytisch benaderd. Dit leidde onder andere tot technische verbeteringen alsook de structurele aanpassing van de betonningssystematiek en organisatie:

 • De lichtsystemen werden beter afgesloten en de voedingssystemen zijn verplaatst naar de bovenkant van de boei;
 • Er werden zwaardere stenen voor de verankering en een langere ketting gebruikt voor boeien uitgezet op plaatsen waar de omstandigheden het extreemst zijn (vb. BerguesBk boei die vroeger regelmatig op ‘drift’ was);
 • De zichtbaarheid van de vaarwegmarkering werd geoptimaliseerd;
 • De verankering in het algemeen en de zwakkere schakels in het systeem werden geoptimaliseerd;
 • Het gebruik van compactere modulaire systemen om autonomer te werken en een betere beschikbaarheid te garanderen werd opgestart. Dankzij een compacte noodlantaarn kunnen ook dringende herstellingen op een woelige zee uitgevoerd worden;
 • Alle ijzeren boeien werden door PE-boeien vervangen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen. Deze boeien scoren veel beter op het gebied van operationele efficiëntie, kost en duurzaamheid maar zijn vooral onderhoudsarmer. Vorige week werd de laatste ijzeren boei vervangen door een PE boei (zie beelden hierbij);
 • Het in gebruik nemen van 2 nieuwe boeienleggers: de ZEETIJGER ingezet aan de kust en de ZEESCHELDE vanuit Antwerpen. Deze vaartuigen zijn niet alleen performanter dan hun voorgangers maar ook uitwisselbaar waardoor een efficiëntieverhoging te noteren is.

VLOOT zet in totaal met de ZEETIJGER en de ZEESCHELDE 300 boeien uit waarvan:

 • 200 op zee;
 • een 4-tal op het kanaal Gent-Terneuzen;
 • een 82-tal in het Scheldegebied vanaf de grens met Nederland tot Temse;
 • een 14-tal op de Rupel.

In de nabije toekomst krijgt ook de vaargeul voorbij Temse brug tot Sint-Amand 15 boeien in opdracht van W&Z.

Enkele beelden van boeien
Op bijgaande grafiek wordt het totaal aantal storingen weergegeven voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

Grafiek storingen boeien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *