VLOOT vaart onder groene vlag

2016 02 09 Duurzaamheidsprijs 2015 front

Op dinsdag 9 februari 2016 mocht VLOOT uit handen van Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur, de ‘duurzaamheidsprijs 2015’ in ontvangst nemen. Hiermee is VLOOT de opvolger van de VDAB die de ‘duurzaamheidsprijs 2014’ in de wacht sleepte.

Tal van klanten en belanghebbenden zijn samen met een aantal VLOOTcollega’s ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op het overhandigingsmoment: gouverneur West-Vlaanderen Carl Decaluwé, minister van staat en burgemeester in Oostende Johan Vande Lanotte, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen Anne Martens, raadgever van kabinet Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken Nathalie Balcaen, raadgever van het kabinet Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Mathias Vanden Borre, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Jacques D’Havé, gedelegeerd bestuurder haven Oostende Paul Gerard, vertegenwoordiger van Rijksrederij Nederland Michel Hofsteede, collega’s van het team en de werkgroepen Duurzame Ontwikkeling van het Departement Kanselarij en Bestuur, federale en Vlaamse partners, …

Via deze prijs beloont het team duurzame ontwikkeling van het departement Kanselarij en Bestuur organisaties die op een structurele wijze duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun werking, concrete resultaten kunnen voorleggen en duurzaamheid breed uitdragen. VLOOT is de eerste organisatie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken die de prijs in ontvangst mag nemen.

Martin Ruebens benadrukte in zijn toespraak het belang van duurzaamheid en het feit dat dit veel breder gaat dan enkel milieu. Het gaat over een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische dimensies. Volgens Martin Ruebens kan pas gesproken worden van duurzame ontwikkeling als deze dimensies elkaar overlappen. De VLOOTinzending werd getoetst aan deze criteria, waarbij de focus van VLOOT naar de stakeholders een niet onbelangrijk argument bleek. Hij benadrukte verder het feit dat duurzame ontwikkeling een overkoepelende aanpak vereist en verankerd werd door de Vlaamse regering in het beleid dat ze voert.

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor onder meer mobiliteit en openbare werken, bekende dat hij sinds zijn tiende al grote bezorgdheden had rond milieu in zijn omgeving en dit hem toen al tot concrete engagementen bracht. Hij belichtte een aantal voorbeelden van de duurzame interne en externe werking van VLOOT en stelde dat hij apetrots is op deze erkenning en verwezenlijkingen van ‘zijn’ overheidsrederij.

Na de overhandiging van de prijs (vouwfiets) stelde Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, in zijn dankwoord dat de eer om deze prijs in ontvangst te nemen toekomt aan alle VLOOTmedewerkers. Hij stelde dat deze prijs ‘voor en van hen’ was en het hem enkel toekwam alle VLOOTers nog eens hartelijk te bedanken voor hun dagelijkse en onaflatende inzet rond duurzaamheid. Vervolgens werd het overhandigingsmoment afgesloten met een drink.

 

Enkele linken:

Beelden van het overhandigingsmoment.
2016 02 09 persbericht minister Ben Weyts.pdf
2016 02 09 speech Martin Ruebens.pdf
2016 02 09 schema duurzaamheid bij VLOOT.pdf
Website DO (duurzame ontwikkeling) en duurzaamheidsprijs 2015

Berichtgeving: dertien, De Redactie, Flows
artikel in het nieuwsblad:
2016 02 10 Het Nieuwsblad over Duurzaamheidsprijs voor VLOOT.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *