Doelgerichte Vlaamse investering in Mercator

MercatorDinsdag 29 september 2015 werd een memorabele dag in de geschiedenis van de Mercator. In opdracht van Vlaams minister Ben Weyts, die eerder dit jaar 3,4 miljoen euro vrijmaakte voor een belangrijke toekomstgerichte renovatie van dit groots zeilschip, werd met een minutieus geplande verhaaloperatie deze ambassadeur van onze maritieme geschiedenis, de koopvaardij en de maritieme opleidingen, verplaatst naar de scheepswerf IdP in Oostende.

Acht Vlaamse bedrijven zullen, gecoördineerd door IdP, deze voor de Mercator grootste renovatie ooit in goede banen leiden en daarmee ook bewijzen complexe maritieme uitdagingen te kunnen aangaan.  De investering in de Mercator vloeit terug naar de Vlaamse economie en zou, volgens de werf, leiden tot 20 bijkomende jobs.

Tegelijk borgt ze de instandhouding van het maritiem erfgoed in Vlaanderen, waarvan de Mercator het symbool bij uitstek is.  De werken zouden een jaar duren, maar de werf maakt zich sterk ze reeds voor de zomer van 2016 achter de rug te zullen hebben. Dit zou betekenen dat de bijzondere toeristische waarde van het schip al tijdens het zomerseizoen 2016 opnieuw uitgespeeld kan worden.

fotoreportage van de verhaling
persmededeling van Vlaams minister Ben Weyts.
De reportages in de media vindt u via FOCUS, DE REDACTIE en VTM.
reportage van maandag 28 september 2015 met technische informatie en de voorbereidende werkzaamheden voor de verhaling.

Suppletie Westende – Middelkerke

Op 28 september zijn op het strand van Westende suppletiewerken gestart tussen de Zwaluwenlaan en de Kwintestraat. De suppletie van ruim 100.000m³ zeezand moet het strand klaarstomen tegen het aankomende stormseizoen. Het zand wordt gewonnen op zee en via de sleephopperzuiger RIO van de Group DC Industrial op het strand geperst. De werken zullen tot aan de herfstvakantie duren. Slechte weerscondities kunnen de planning lichtjes wijzigen. Tijdens de werken is het strand maar beperkt toegankelijk.

Steun aan maritieme jeugd

maritieme jeugdOp zondag 20 september 2015, tijdens de Vlaamse havendag, bevestigde Vlaams minister Ben Weyts in Oostende en in Gent de eigendomsoverdracht van 3 vaartuigen aan 2 jeugdverenigingen met maritieme-educatieve doelstellingen.  Het betreft redeboten die door VLOOT buiten dienst gesteld werden voor de operationele activiteiten en al jaren gebruikt werden door de betrokken jeugdverenigingen.

Twee redeboten werden in eigendom overgedragen aan de vzw Koninklijk Marine Kadettenkorps. Eén redeboot werd overgedragen aan de vzw Poseidon die het beheer van de vloot van de zeescoutsgroep ‘De Wilde Eend’ voor haar rekening neemt.  Beide verenigingen hebben de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het onderhoud van deze vaartuigen.  De eigendomsoverdracht laat hen toe om subsidies aan te vragen.  Jongeren krijgen via de betrokken maritieme jeugdverenigingen de mogelijkheid om kennis te maken met ‘varen’.  Dit initiatief kadert in de vele inspanningen rond het structureel tekort aan ‘zeevarenden’  en de keuze voor een maritieme opleiding en een job op het water.

Beelden van de formele ondertekening in Oostende en Gent
Informatie over maritieme opleidingen of jobs op het water vindt u via areyouwaterproof.be

Vlaamse Havendag

Simon Stevin op Vlaamse HavendagMeer dan 76.000 mensen brachten zondag 20/9 een bezoek aan de vier Vlaamse havens, die in het kader van de vierde Vlaamse Havendag hun terreinen openstelden.

De bedoeling van de havendag was het brede publiek vertrouwd te maken met de veelzijdigheid van het havengebeuren en de visibiliteit van de sector te verhogen.

MDK had in elke haven een schip opengesteld voor het publiek.  In Antwerpen was dit de boeienlegger Zeeschelde, in Zeebrugge het onderzoekschip Simon Stevin, in Oostende de Zeehond en in Gent het hydrografisch schip Ter Streep. In Antwerpen en Oostende was er daarenboven een infostand en in Zelzate kon de uitkijk en de machinekamer van de brug bezocht worden. In totaal brachten 16.000 belangstellenden een bezoek aan de diverse MDK standen.

Veel geïnteresseerden op de Vlaamse HavendagDe havens zijn een belangrijke motor van de economie, luidde de boodschap zondag. Ze bieden een waaier aan mogelijkheden, zeker op het vlak van tewerkstelling. Alles samen werken vandaag ongeveer een kwart miljoen mensen in de Vlaamse havens, rechtstreeks of onrechtstreeks. Omdat de logistieke sector in Vlaanderen sterke groeikansen heeft, ligt daar nog een groot potentieel aan jobs. Daarom dat ook Are You Waterproof op de jobbeurzen in de havens aanwezig was.

Tijdelijke verdubbeling veerdienst Langerbrugge

In afspraak met de collega’s van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de veerdienst te Langerbrugge van dinsdag 2 september (start: 12u00) tot en met maandag 14 september op de weekdagen verdubbeld worden van 06u30 tot 18u15 (met een pauze van 11u00 tot 11u30).  De veerdienst Terdonk (slechts 5 kilometer van Langerbrugge) blijft tijdens de werkzaamheden vanzelfsprekend ook een handig alternatief.

Ligging veerdiensten zie: Langerbrugge en Terdonk – voor de overzichtskaart, klik hier.

Veerboot Langerbrugge/Gent autovrij tussen 6 uur en 22 uur op zaterdag 5 september 2015

Maurice MaeterlinckOp zaterdag 5 september 2015, tussen 6 uur en 22 uur, wordt de toplaag van de wegverharding van de toegangsweg naar het veer in Langerbrugge vernieuwd.

De veerboot zal niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Er wordt een omleiding voorzien via het veer in Terdonk en via de Meulestedebrug. Voor fietsers en voetgangers blijft het veer toegankelijk via de Roeiersweg. Fietsers maken daar gebruik van de helling om de aanlegsteiger te bereiken. Voetgangers kunnen gebruik maken van de trap. Er worden signalisatieborden voorzien.

MDK op de Vlaamse Havendag

Op zondag 20 september is er opnieuw een Vlaamse Havendag. MDK zal aanwezig zijn in de vier Vlaamse havens. Iedereen is van harte welkom.

Antwerpen

  • Aan het Kattendijkdok kan je een bezoek brengen aan het multifunctioneel vaartuig ZEESCHELDE. Dit schip wordt onder meer gebruikt voor het uitzetten van boeien op de Schelde.
  • In het Havencentrum in Lillo krijg je een simulatie te zien van een opvarend schip. Zo kom je te weten wat er allemaal bij komt kijken als een schip naar Antwerpen vaart.

Gent

  • Aan de Rigakaai kan je een bezoek brengen aan het schip TER STREEP. Dit schip wordt ingezet als hydrografisch vaartuig. Op de schip krijg je ook meer uitleg over de Vlaamse hydrografie.
  • In Zelzate kan je Uitkijk Zelzate bezoeken. Hier wordt de brug van Zelzate bediend.

Oostende

  • Aan Post Foxtrox kan je een bezoek brengen aan het schip ZEEHOND. Dit schip wordt onder andere ingezet als eerstehulpverlening op zee.
  • Aan Post Foxtrot zijn er ook rondvaarten met reddingsschip ORKA.
  • In de centrale tent op de oosteroever is er een presentatie van het agentschap MDK met aandacht voor de windmolenparken op zee.

Zeebrugge

  • In Zeebrugge kan je een bezoek brengen aan het schip SIMON STEVIN.

SPN en VLOOT waken samen in Oostende

ZEEHOND en ORKAMaandagavond 3 augustus 2015, omstreeks 23.30 uur, kregen de redders van VLOOT via het MRCC (afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING) een oproep om bijstand te leveren aan een motorjacht dat om onbekende reden vastliep op de Oostelijke strekdam in Oostende. Ter plaatse kon de bemanning van de ORKA zes van de negen opvarenden aan boord nemen en de eerste zorgen toedienen.

De andere opvarenden werden via het politievaartuig SPN-09 en een ander in de buurt liggend vaartuig van het schip gehaald. Kort daarna zonk het schip. Zes personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De ORKA bleef op de plaats van het ongeval als waakschip tot de ZEEHOND de monitoring van het wrak kon overnemen samen met de Brandaris (Ship Support). Het wrak is ondertussen met een kraan uit het water gehaald vanaf de strekdam.

Het was een sterk staaltje van koelbloedig en professioneel optreden van de bemanning van de ORKA (gezagvoerder Manfred Van Elslande geassisteerd door Ken Debacker en Alex Van Den Bussche) in zeer goede samenwerking met het MRCC en met andere partners zoals scheepvaartpolitie en Ship Support.

MSC ZOE, grootste containerschip ter wereld te Antwerpen

MSC ZoeOp 29 juli 2015 werd weer eens door het agentschap MDK geschiedenis geschreven voor de Antwerpse haven. Het grootste containerschip ter wereld de MSC ZOE (19.244 TEU) met een lengte van 395 m, een breedte van 59m en een diepgang van 15m is op 29 juli veilig naar het Deurganckdok geloodst ondanks een stevige wind die tot 7 bft toenam. Het was de ‘maiden trip’ van deze gigant en Antwerpen werd de eerste loshaven, waar 8000 containers gelost werden.

Aan een dergelijke reis gaan heel wat voorbereidingen vooraf. Zoals gebruikelijk geeft de GNA voorafgaandelijk haar toestemming op basis van een gedetailleerd scheepsdossier. Daarna wordt in samenwerking met de loodsen een vaarplan opgesteld. Gelet op de diepgang van het schip ( 15 m) werd ETA Wandelaar voorzien om 08u30 LT op 29 juli. Daar het schip vanaf de Golf van Biskaje op diesel moest varen in plaats van op heavy fuel wegens Europese milieu-eisen werd het spannend om deze ETA te halen. Uiteindelijk arriveerde het schip omstreeks 9u15 aan de Wandelaar. Met de tenderswath Wielingen van VLOOT werden twee zeeloodsen aan boord gebracht en ging het volle kracht richting Vlissingen.

Gelet op het groot aantal personen gebeurde in afwijking van de gebruikelijk procedure de loodswissel te Vlissingen met de tenderswath Westdiep.  Om exact 11u30 gingen dan 2 rivierloodsen ter hoogte van Vlissingen aan boord, gevolgd door een vijftiental genodigden. De reis verliep voorspoedig en uiteindelijk werd de bocht van Bath gerond omstreeks 14u15. De wind die tot dan WSW 4-5 was, trok aan en het werd uiteindelijk W7. Ter hoogte van Saeftinghe werd alles in gereedheid gebracht voor het aankomstmaneuver. Het was toen 14u35.

Eens de Europaterminal voorbijgevaren werd, werden sleepboten vastgemaakt met één sleepboot stand by om te duwen.

MSC ZoeOm 15u00 kwam het schip aan ter hoogte van het Deurganckdok en kon het zwaaimaneuver beginnen. De zeer krachtige westenwind was geen helpende factor, maar het zwaaimaneuver kon niettemin op een perfecte manier in de voorziene zwaaicirkel volbracht worden. Om 15u30 was het schip volledig gezwaaid en werd het  Deurganckdok ingevaren om er om 16u30 volledig af te meren.

Alle genodigden waren vol lof over de vakkennis van de loodsen. Ook Kapitein Domenico Pica, was onder de indruk van de kwaliteit. Hij sprak zelfs de woorden “the best pilots in the world” uit. Het is duidelijk dat een dergelijke prestatie pas mogelijk is door intensieve training en samenwerking vanwege alle diensten van het agentschap MDK dat hiermede nogmaals haar professionalisme toonde.

Stadsbestuur Oostende en VLOOT verdubbelen veerdienst

Veerboor Roger RaveelOp 22 juni 2015 besliste het stadsbestuur van Oostende om in partnership met VLOOT de Oostendse veerdienst te verdubbelen op alle zaterdagen en zondagen van juli en augustus, alsook op 20 en 21 juli 2015.

De bestaande dienstverlening (6.30 uur tot 21.00 uur) zal met een tweede Raveelboot versterkt worden van 10.30 uur tot 18.30 uur en zo de ongeveer 5.650 passagiers die de zomerweekends traditioneel gebruik maken van de veerboten sneller en comfortabeler aan de overkant brengen.

Zie ook Focus WTV en HLN.