Start werken nieuwe fiets- en wandelbrug ‘Het Wrakhout’ in Wenduine

simulatie brug 'Het Wrakhout'

simulatie brug ‘Het Wrakhout’

Vanaf maandag 6 mei start in de wijk Harendijke in Wenduine het heien van de paalfunderingen voor de nieuwe brug ‘Het Wrakhout’ over de tramlijn en de Koninklijke Baan. De brug zal de fietsers, de voetgangers en de strandbezoekers een verkeersveilige oversteek bieden. Het nieuwe bouwwerk zal letterlijk en figuurlijk een brug slaan tussen polders en duinen en de gebruikers leiden naar een panoramisch hoogtepunt met uitzicht op zee, op het duingebied en de Uitkerkse Polders.

Langs de Koninklijke Baan tussen Wenduine (De Haan) en Blankenberge bevindt zich een uitgestrekt duingebied. Landinwaarts liggen de Uitkerkse Polders die aansluiten op kampeerterreinen en een woongebied. Enkele jaren geleden zijn in het hele gebied de duinen versterkt, bijkomend beplant en van nieuwe paden voorzien. Om de recreanten op weg naar strand en zee te begeleiden is toen een duinovergang gebouwd, een houten trapconstructie.

Vakantiegangers en hun kinderen moeten vanaf de kampeerterreinen en het woongebied de drukke Kustweg oversteken en daarbij nog een dubbel spoor van de Kusttram. Om voor alle gebruikers voor een verkeersveilige oversteek te zorgen, wordt nu de brug ‘Het Wrakhout’ gebouwd, een brug voor voetgangers en fietsers die er heel bijzonder zal uitzien”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits toe.

De brug wordt gebouwd in een gebied met hoge landschappelijke waarde en bijzondere natuurwaarden. Daarom is gekozen voor een constructie die niet alleen functioneel is, maar ook een architecturale uitstraling heeft. In overleg met de Vlaamse Bouwmeester en het gemeentebestuur van De Haan werd de ontwerpopdracht toegewezen aan het bureau West 8 – Urban Design & Landscape Architecture.

De eigenzinnige architectuur zal een ononderbroken contact realiseren met de zeewind, het opwaaiende zand en de zilte sfeer van strand en zee. De houten constructie zal er willekeurig en chaotisch uitzien en daardoor verwijzen naar aangespoeld wrakhout dat in de duinen ligt.

Langs de Koninklijke Baan loopt de Kustfietsroute, dat is een veilige verbinding tussen de badplaatsen. Voor het onthaal van fietsers zijn er knooppunten voorzien. De brug ‘Het Wrakhout’ zal mooi passen in deze route. Er zullen stopplaatsen voor fietsers aangelegd worden aan de voet van de brug en op de top van de duinen. Daar komen informatieborden en fietsenstallingen en er is gelegenheid tot beleving van het kustlandschap. De brug zal ook passen in de Kustwandelroute”, aldus minister Crevits.

De afdeling KUST van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust verkreeg vorig jaar de bouwvergunning en heeft de werken aanbesteed. De kostprijs van de brugoversteek bedraagt 2 miljoen euro.  Op 18 februari zijn de rooiwerken gestart op de bouwplaats. Vanaf 6 mei kunnen de paalfunderingen geplaatst worden en nog voor het bouwverlof zouden de funderingsblokken en de eerste betonnen portieken afgewerkt zijn. De brug zelf wordt grotendeels in een atelier gebouwd. In het najaar kan dan de montage op de werf zelf aanvatten. Als alles volgens planning verloopt, zal de brug afgewerkt zijn tegen het einde van het jaar.

“Deze nieuwe brug zal veiligheid, mobiliteit, natuur, zeewering, landschapsbeleving, zachte recreatie en cultuur met elkaar verzoenen. Door de bijzondere aanblik zal de brug een opvallende en veelbesproken baken zijn halfweg Blankenberge en De Haan-Wenduine langs de Koninklijke Baan, de route van de Kusttram en de Kustfietsroute”, besluit Vlaams minister Hilde Crevits.

2 gedachten over “Start werken nieuwe fiets- en wandelbrug ‘Het Wrakhout’ in Wenduine

  1. geachte,

    we hadden het voornemen om eind juni (zaterdag 29 juni) met een groep deze duinoversteek te gebruiken tijdens een geleide wandeling – doel is enkel om de duinen te doorsteken (niet om de weg over te steken) …

    graag jullie feedback of dit op ogenblik mogelijk zal zijn

  2. De nieuwe brug HET WRAKHOUT zal aansluiten op het middengedeelte van de huidige trap in de duinovergang Meermin. Het onderste gedeelte van deze trap is nu al afgebroken. Volgens planning zou het nieuwe bruglichaam pas in het najaar kunnen geplaatst worden. Om ongehinderd en vlot de duinen over te steken raadt de afdeling KUST aan de houten trap te gebruiken die zich een paar honderd meter verderop richting Blankenberge bevindt.

    De weersomstandigheden voor uw wandeling kunt u altijd terugvinden op onze site http://www.kustweerbericht.be . Het weerbericht wordt 4 keer per dag geactualiseerd en u kunt het ook op smartphone consulteren. Met een eenvoudige snelkoppeling op uw scherm heeft u het altijd bij de hand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *