Waarschuwing gevaarlijk stormtij

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagnamiddag worden zeer hoge waterstanden verwacht langs de kust en op de getijgebonden delen van de Schelde. Er is een waarschuwingsbericht van ‘gevaarlijk stormtij’ verstuurd. De diensten van het Vlaamse Gewest bereiden zich voor en nemen preventief maatregelen aan de kust en in Antwerpen.

Volgens de huidige voorspellingen wordt er in de nacht van donderdag op vrijdag om 3u een hoogwaterstand van 6 meter voorspeld. Dit betekent een situatie van ‘gevaarlijk stormtij’ omdat het water volgens de huidige voorspellingen 1,20 meter hoger zal staan dan normaal bij springtij. Het daaropvolgende hoogwater van vrijdagnamiddag om 14u30 zal vermoedelijk ook minstens het alarmpeil 5.60 meter TAW of stormtij kust bereiken.

De hoge waterstanden zijn het gevolg van een opstuwing van het water van de noordelijke Atlantische oceaan en de Noordzee door een stormveld dat reikt vanaf de Noordpool tot aan onze kust. Tegelijkertijd woedt er ook een zuidwesterstorm ten westen van Schotland die ook het water daar met de getijgolf naar onze kust zal brengen.

Kust
De afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust heeft verschillende preventieve maatregelen genomen. Het gaat onder meer om het sluiten van de staketsels, de plaatsing van mobiele keringen om het water tegen te houden en het sluiten van stormdeuren. Door de verwachtte golven van 2.50 meter met pieken tot 4 meter kan er golfoverslag zijn die wateroverlast veroorzaakt voor de onmiddellijk omwonenden. Dit risico is het grootst in de havens.

Haven Antwerpen
Door de huidige verwachting heeft de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de procedure ‘Gevaarlijke stormtij Zeescheldebekken’ in werking gesteld. Op het terrein worden dan de geldende afspraken actief :

– de poorten op de Scheldekaaien in Antwerpen zullen worden gesloten
– de Scheldekaaien zullen onder water komen
– overstromingsgebieden zullen in werking treden

Door de afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Waterwegen en Zeekanaal NV is er nauw overleg met de gouverneurs van de betrokken provincies die dan op hun beurt de preventieve maatregelen met de gemeenten kunnen bespreken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “De voorbije jaren hebben we verder geïnvesteerd in de bescherming van de bewoners tegen wateroverlast en stormen aan de kust en het hinterland. Voor de aangekondigde zware storm aan de kust en in Antwerpen nemen de bevoegde Vlaamse diensten de nodige voorzorgsmaatregelen. De situatie wordt door hen dan ook op de voet gevolgd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *